Nachádzate sa na stránke pozemkového spoločenstva Mestisko (urbár Mestisko). Stránka má slúžiť členom jednotlivých pozemkových spoločenstiev nachadzajúcich sa v katastri obce Mestisko. 

Nájdete tu voľne dostupné užitočné informácie ako napr. pravidelne aktualizované oznamy, súpis obhospodarovaného majetku a zakladajúce zmluvy jednotlivých spoločenstiev, zoznamy členov a ich podiely, vrátane podielov zosnulých vlastníkov, ktorých podiely neboli prededené, aktuálne obsadenie štatutárnych orgánov. 

Takisto tu nájdete kontakt, prostredníctvom ktorého nás v prípade potreby môžete kontaktovať.