Majetok

Obhospodarovaný majetok Urbár POLOM

Obhospodarovaný majetok ZVLP KOLENGY