Zákony

Pozemkové spoločenstva po novom - krátke vysvetlenie

Zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z.