Zoznam členov POLOM

Zoznam známych vlastníkov POLOM

Zoznam neznámych vlastníkov POLOM

Zoznam zosnulých vastníkov - neprededené podiely POLOM