Orgány

Výbor

Predseda:              Slavomír Blaško

Podpredseda:       Milan Stoják

Členovia výboru:   Ján Podaný

                               Matúš Pecha

                               Ján Toropila

Dozorná rada

Predseda:                        Klement Beňko

Členovia dozornej rady: JUDr. Peter Matkobiš

                                        Matej Stoják

Odborný lesný hospodár: Ing. Martin Hanák