Zmluvy

Zmluva urbárskej spoločnosti POLOM

Zmluva ZVLP KOLENGY

Návrh novej základnej zmluvy k schváleniu  na zhromaždení dňa 9.júna 2019 upravenej podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a jeho novelizácie